czwartek, 12 listopada 2015

Muzycznie i psychodelicznie / Musical and psychodelic

Chyba muszę się częściej zacząć inspirować muzyką. To nie było łatwe zadanie, ale w ramach aktualnego wyzwania muzycznego na blogu Retro Kraft Shop, inspirowanego piosenką 'U R A Fever' The Kills powstał prosty, nieco psychodeliczny blejtram, którego przesłanie jest mi bardzo bliskie.

I think I have to get inspired by music more often. It wasn't an easy task, but as part of the current music challenge at the Retro Kraft Shop blog, where we get inspired by The Kills' 'U R A Fever', I created a simple, slightly psychodelic canvas, whose message is very close to my heart.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz